Clubregels

Shotokan Karate Mechelen regels


Voor alle info zie ons huishoudelijk reglement.

Privacybeleid


Shotokan Karate Mechelen heeft als doel de organisatie, de verspreiding en promotie van de traditionele JKA Shotokan karate stijl in al zijn vormen. 
Dit betekent dat wij een bescheiden verscheidenheid aan persoonlijke gegevens bezitten van onze aangeslotenen, en dit zowel van volwassenen als kinderen.
Privacy is een grondrecht van personen. Ook de privacy van de gegevens van onze aangeslotenen (leden, instructeurs, ouders, bestuursleden,… ) vereist afdoende bescherming.
Vanuit de club nemen wij alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij bezitten zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden. Dit door het nastreven van de nieuwe GDPR privacy wet.
Hierdoor is de club zelf verantwoordelijk voor de juiste behandeling van de persoonsgegevens die we verwerken en dienen we de ‘spelregels’ te volgen. Dit document probeert bondige antwoorden te bieden op de meest pertinente vragen.  Wij streven naar een doordacht en afdoende gegevensbeheer.