Praktische info

Trainingsuren


Jeugd (vanaf 7 jaar tot 13 jaar)

Vrijdag 19u00 tot 20u00


Volwassenen

Dinsdag 19u30 - 21u00

Vrijdag 20u00 - 21u30


Volwassenen & jeugd (vanaf 8° kyu)

Zondag 11u30 - 13u00

Lidgeld


Jeugd (7 tot 13 jaar)

Het seizoen loopt van 1 september tot 30 juni.

Prijzen zijn voor een volledig jaar, verzekering inbegrepen.


€ 90 (eerste kind)

€ 75 (tweede kind)

€ 50 (vanaf derde kind)


Volwassenen (vanaf 14 jaar)

Volwassenen kunnen starten in september en januari

€ 145 (volledig jaar, verzekering inbegrepen)

Er wordt om veilgheids- en praktische redenen

GEEN CASH aanvaard. Alle betalingen op

rekeningnummer BE67 9730 3452 7687

Enkel karatepakken worden contant betaald bij aankoop.

Locatie

Alle trainingen gaan door in Sportpark ‘De Nekker’

Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen